Coverage and conditions cancellation fund basic

Indien u deelneemt in het Annuleringsfonds Basis bestaat de mogelijkheid van teruggave van de betaalde overnachtingen in verband met bijvoorbeeld:

  • Ziekte of ongeval
  • Complicaties bij zwangerschap
  • Een ongeval of overlijden van niet meereizende familie in de 1e of 2e graad
  • Onvrijwillige werkloosheid
  • Schade aan uw eigendom of bedrijf waarvoor uw aanwezigheid is vereist
  • Ernstige schade aan uw kampeermiddel

Neem geen risico

Wanneer u deelneemt in het Annuleringsfonds Basis en uw reden om af te zeggen valt onder de dekking, wordt het vooruitbetaalde bedrag aan u vergoed.

Hoe neemt u deel in het Annuleringsfonds en wat kost het?

Op het moment van reserveren kunt u kiezen voor deelname in het fonds. Als de premie op de in de bevestiging aangegeven datum van de 1e betaling door ons is ontvangen neemt u deel in het Annuleringsfonds Basis. U betaalt hiervoor slechts 6% over de huursom